Opzomerdag augustus 2014

Opzomerdag

Een “Opzomerdag” is een dag waarop tuinleden, gezamenlijk en vrijwillig algemene onderhoudstaken doen op het tuinenpark. Voor de eerste keer gebeurde dit op zaterdag 30 augustus 2014.

Helaas, op deze dag regende het pijpenstelen, maar die konden de ijver en volharding van de groep vrijwilligers niet drukken. Er is veel werk verzet in een “gezellige sfeer”. Gezellig was het in de regen natuurlijk niet, maar de saamhorigheid en de wil om het park op te knappen was duidelijk aanwezig.

Tijdens de koffie en aan het einde van de morgen met z’n allen lunchen was natuurlijk wel gezellig.

Conclusie: Ondanks de regen een vruchtbare morgen met veel voldoening bij alle vrijwilligers.

Hulde aan al die vrijwilligers.