Corona maatregelen

Op 23 maart 2020 heeft de regering nieuwe, verscherpte maatregelen afgekondigd in de aanpak van de corona crisis.

Wat dit betekend voor ons tot in ieder geval 1 juni a.s. treft u hieronder aan.
Let op als we ons niet houden aan de voorschriften dan bestaat de kans dat de burgemeester ons park sluit.

Naar je tuin toe ?

Het eerste en dringende advies van de regering is: “Blijf thuis”.

Maar je mag naar je tuin om wat te werken, je stekjes te verzorgen, water geven en een frisse neus halen.

En als je naar de tuin gaat doe dit bij voorkeur alleen!

Hou altijd, dus ook als je een mede tuinder ontmoet of spreekt 1,5 meter afstand!

Ontvang geen andere mensen op je tuin.

Op je tuin mogen maximaal 3 personen zijn.

De zomerregeling voor de tuin gaat vandaag in.

Dit betekend dat we de poort de hele dag open hebben en na 17.00 uur sluit iedereen bij het verlaten van het park de poort af.

We hebben een dringend verzoek geen gebruik te maken van de toiletten.

Het theehuis en de daarbij horende toiletten niet gebruiken.

Ook de toiletten bij het hoofdgebouw niet gebruiken.

Ten aanzien van de sluiting van de toiletten schrijft het AVVN: ‘’ Wij menen dat zich hier zoveel potentiële contactpunten voor besmetting zijn dat het onverstandig is deze open te houden’’.

We kunnen niet verwachten van onze schoonmaaksters dat ze de toiletten preventief gaan schoonmaken.

Drinkwater tappen kan alleen aan de buitenkraan bij de kantine.

In de loop van volgende week worden de waterpompen aangeslotenen dan hebben we weer water op de tuin.

De verkoop/inkoop afdeling.

We hebben besloten tot nader order deze afdeling te sluiten.

Maar we hebben een oplossing gevonden om deze maatregel iets te verzachten.

Indien u een bestelling heeft stuurt u die per e-mail naar:
secretaris@amateurtuinenbakestein.nl, u krijgt dan een bevestiging en bericht wanneer u de bestelde waren kan afhalen, de betaling van de waren kan alleen per bank of giro. De afhaaldagen zullen of woensdag of zaterdag zijn.

Het zijn drastische maar nog geen draconische maatregelen, laten we hopen dat de curve in de besmettingen in de komende dagen in de goede richting terug gaat en we gespaard blijven voor nog meer rampspoed.

Onze bijdrage om deze pandemie te overwinnen ligt in ons gedrag ten op zichten van de afgekondigde maatregelen.

Mede namens het bestuur wensen wij u veel sterkte toe in deze kritische dagen.