Home

 

Algemene informatie.

Volkstuindersvereniging “DE AMATEURTUINDER” is opgericht 17 oktober 1962. Koninklijk goedgekeurd op 24 april 1975 te Amsterdam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder no 40321529.

De vereniging is aangesloten bij het Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland. AVVN, gevestigd Postbus 9094 3506 GB Utrecht Telefoon 030-6701331

Aantal tuinen:
Er zijn ca 100 tuinen aanwezig op het complex. De tuinen zijn te bereiken via bitum paden. Het complex is door middel van een waterpartij gesplitst in twee gedeelten. Daarnaast vormt het water een afscheiding rondom het complex.

Openingstijden:
Van 1 april tot 1 november is het complex toegankelijk voor bezoekers van 9.00 uur tot 17.00 uur. Van 1 november tot 1 april alleen toegankelijk voor leden met een tuin die een sleutel hebben. Elke zaterdagmorgen van 10.00 uur t/m 12.00 uur is er iemand van het bestuur aanwezig. Van de inkoop- en verkoopcommissie is er van 10.00 uur t/m 11.30 uur iemand aanwezig.

Grootte tuinen:
De meeste tuinen zijn ca 200 m2 groot. We hebben ca 10 kleine tuinen van ca 100 m2. En een paar tuinen van ca 150 m2 groot.

Opstallen op tuinen:
Op elke tuin mag men een gereedschapskist van 2 meter bij 60 cm zetten. Een compostbak dient ook aanwezig te zijn. Op kleine tuinen van 100 m2 mogen verder geen opstallen geplaatst worden. De overige tuinen kan men voorzien van een kas, 4 , 5 of 6 meter lang en een houten huisje. Hiervoor is een vergunning nodig van de gemeente.

In aanmerking komen voor een tuin:
Elke zaterdagochtend is er iemand van het bestuur aanwezig, die informatie kan geven over de tuinen, welke op het moment of op korte termijn beschikbaar zijn, met een overzicht van de kosten, de huur, het lidmaatschap etc. In een rondleiding langs de tuinen krijgt de bezoeker een overzicht van het park. Een aantal tuinen is voorzien van een kas, een huisje of allebei die overgenomen kunnen worden van de oude huurder.

Tuininrichting:
Men kan zijn tuin zelf inrichten zoals men wilt zolang men zich maar houdt aan bepaalde voorschriften die hiervoor gelden vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Het is mogelijk alleen groenten te verbouwen of alleen bloemen of een combinatie van deze.

Leden van de tuin:
Er zijn ook leden zonder tuin, zij kunnen eveneens gebruik maken van onze inkoopcommissie.

Aangesloten bij het AVVN:
Onze vereniging is aangesloten bij het Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen Nederland.

Pompinstallatie watervoorziening:
Bij elke tuin is een aansluitpunt voor watervoorziening waarop men een speciale kraan kan aansluiten zodat men de tuin van water kan voorzien. Dit water komt uit de sloot. De pompinstallatie werkt van april t/m ca november en wordt tijdens de vorst stilgelegd.

Verenigingsgebouw:
Bij binnenkomst ziet men gelijk het verenigingsgebouw waarin ook de inkoopcommissie en opslag van voorraden is gehuisvest. Elke zaterdagochtend is het open van 10.00 uur t/m 11.30 uur en kan men er elkaar ontmoeten onder het genot van een kop koffie.

Verenigingsgebouw (Theehuis):
Achter op het terrein is op de rotonde een klein gebouw, waar stroom aanwezig is en waar men kan zitten, koffie kan zetten, drinkwater kan tappen.

Toiletten:
In de beide verenigingsgebouwen zijn toiletten aanwezig.

Inkoopcommissie:
Elke zaterdagochtend is de inkoopcommissie aanwezig die allerlei materialen verkoopt. Tuinaarde, bemestingsstoffen, gereedschap, doek, stokken enz. Regelmatig worden er lijsten met prijzen aan leden uitgedeeld, zodat zij hun bestelling van plantjes, bomen of struiken kunnen doen. Er is veel aanbod van o.a. sla, koolplanten, tomaten e.d, aardappelen, chrysanten, appel- en perenbomen etc.

Bemesting tuinen:
Omstreeks augustus kunnen de leden opgeven hoeveel kruiwagens koemest zij voor hun tuin willen hebben. De inkoopcommissie bestelt deze dan.

Bestuur van de vereniging:
Het bestuur van de vereniging bestaat uit 5 leden, die regelmatig vergaderen, de belangen van de leden behartigen en toezien op het reilen en zeilen van de vereniging.Tuincommissie:
Vanaf 1 mei tot ca 1 oktober loopt de tuincommissie 1x per maand een ronde over het complex om te zien hoe het staat met de tuinen en of er verbetering nodig is. In dit geval kunnen leden worden verzocht hun tuin op te knappen.

Afval container en Groencontainer:
Op het terrein staat een kleine afvalcontainer. Daarin kan het kleine afval van uw tuin gedeponeerd worden,Uw grof vuil (hout, meubels, kisten e.d) dient u zelf af te voeren.De grote groencontainer is voor het materiaal dat niet geschikt is voor composteren op eigen tuin of centraal . Hierbij moet men denken aan onkruid met zaad, wortelonkruid, zieke planten en planten van de nachtschade familie (aardappelloof, tomaten planten etc.) en wortelstronken. Wanneer de container vol is, wordt hij omgewisseld.

Compostering:
Hoewel iedere tuinder op ons tuincomplex is gehouden om de groente, fruit- en tuinresten te composteren op de eigen tuin. Hebben we sinds 2016 een compostcommissie, een enthousiaste club van mensen die het groene restmateriaal centraal composteert. Dit vindt plaats op het stukje terrein achter de groenafvalcontainer. Bruikbaar rest groen (wat niet wordt verwerkt op de eigen tuin) wordt door de leden gescheiden aangeleverd. Op zogenaamde wachthopen achter de groencontainer kunt u dit kwijt.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
Vak 1; bruin materiaal snoeimateriaal, takken en dikke stelen niet dikker dan 5,5 cm, niet langer dan 1 meter.
Vak 2; groen materiaal (alles van maaien, wieden, schoffelen en oogsten);
Vak 3; grondhoudend materiaal-(meer grond dan groen, zoals graszoden,  uitgestoken planten, resten van potkluiten);
Dit wordt omgezet in houtsnippers, compost en ophooggrond.
Welke volledig ten goede komen aan de vereniging en haar leden.
Wat beslist niet in bg vakken en groencontainer gedeponeerd mag worden is:, afval van netten,gaas,ijzerdraad,touw, glas, steen, plantlabels, plastic verpakking, bamboestokken, planken etc.
Dit levert gevaar op voor de leden van de compostcommissie en schade aan de versnipperaar.

Auto’s en parkeren:
Alleen voor het laden en lossen mag men met de auto het complex op, daarna dient de auto buiten het terrein geparkeerd te worden waar ruim voldoende plaatsen beschikbaar zijn.

Verenigingsblad:
Ca 4 x per jaar komt het verenigingsblad uit.

error

Volg ons via:

  • Facebook