Compostregels

Compostregels

Middels dit artikel wordt u geïnformeerd hoe wij op ons tuinencomplex omgaan met groenresten, wat u mag verwachten en wat er van u wordt verwacht.

Een aantal vrijwilligers helpt bij het in goede banen leiden van het inzamelen en verwerken van het rest groen en bewaken van het composteringsproces. Zij leveren actieve ondersteuning aan de leden, dragen zorg voor informatieve artikelen in het clubblad en verzorgen eventueel workshops of lezingen.
De actieve ondersteuning bestaat uit het bieden van hulp bij het verkleinen en composteren van restgroen zowel op de tuin, tijdens de opzoomerdagen als centraal bij de “compost-straat”.

Iedere tuinder op ons tuincomplex is gehouden om groente-, fruit- en tuinresten te composteren op de eigen tuin.
Hiermee wordt belangrijk basismateriaal voor compost behouden. Compost heeft vele goede eigenschappen, die we als amateurtuinders niet uit het oog mogen verliezen. Wellicht ten overvloede: compost van groenresten heeft een hoog gehalte aan organische stoffen en is uitstekend geschikt voor het verbeteren van de grondstructuur door betere lucht- en waterhuishouding. Het levert daarmee onder andere een bijdrage aan het beter draineren, verminderen van erosie, het beter maken van de grond, het optimaliseren van de Ph-waarde en biedt bescherming tegen parasieten en ziekten.

Ook wordt groen restmateriaal centraal gecomposteerd. Dit vindt plaats op het stukje terrein achter de zeecontainers/mesthoop en de groenafvalcontainer.
Bruikbaar rest groen (wat niet wordt verwerkt op de eigen tuin of het complex) wordt door de leden gescheiden aangeleverd.
Op zogenaamde wachthopen achter de stalen container kunt u dit kwijt. Er wordt onderscheid gemaakt in:

Vak 1; bruin materiaal (houtig materiaal, snoeiafval niet dikker dan 5,5 cm);
Vak 2; groen materiaal (alles van maaien, wieden, schoffelen en oogsten);
Vak 3; grondhoudend materiaal (meer grond dan groen: plaggen, uitgestoken planten, resten van potplanten);

Dit wordt omgezet in houtsnippers, compost en ophooggrond, welke volledig ten goede komen van de vereniging en haar leden.

Materiaal wat niet geschikt is voor composteren op eigen tuin of centraal kan in de grote stalen container worden gebracht. Hierbij moet men denken aan onkruid met zaad, zieke planten en planten van de nachtschade familie (aardappelloof, tomatenplanten, etc.). Te dikke stammen worden door u kort gemaakt en aangeboden als brandhout. Grofvuil als worteldoek, stenen, palen, glas, resten gaas, plastic of net, moeilijk verteerbare bomen zoals conifeerachtigen etc. worden door u zelf afgevoerd naar de gemeentelijke vuilstort. Een aanhanger is bij de vereniging voor een klein bedrag te huur.

Uw hulp en discipline is hierbij van groot belang.

 

 

 

error

Volg ons via:

  • Facebook