Privacybeleid

Privacybeleid Volkstuindersvereniging “de Amateurtuinder”.

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25-5-2018

Volkstuindersvereniging “de Amateurtuinder” Volkstuindersvereniging “de Amateurtuinder”, gevestigd aan de Oude Stationsweg 7b 3335 KJ Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website https://amateurtuinenbakestein.nl/ t.n.v.
Volkstuindersvereniging “de Amateurtuinder”
Roosstraat 86,
3333 SM Zwijndrecht,

C. van Pelt is de Functionaris Gegevensbescherming van Volkstuindersvereniging “de Amateurtuinder” Hij is te bereiken via:
Email: secretaris@amateurtuinenbakestein.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Volkstuindersvereniging “de Amateurtuinder” verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@amateurtuinenbakestein.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Volkstuindersvereniging “de Amateurtuinder” verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Volkstuindersvereniging “de Amateurtuinder” neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Volkstuindersvereniging “de Amateurtuinder”) tussen zit. Volkstuindersvereniging “de Amateurtuinder” gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress voor de basislayout van de website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Volkstuindersvereniging “de Amateurtuinder” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij
hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
persoonsgegevens > tot opzegging als lid > om eventueel contact met u op te nemen
Bankrekeningnummer> tot opzegging als lid >om de jaarlijkse contributie te innen, als daar toestemming voor is gegeven

Delen van persoonsgegevens met derden

Volkstuindersvereniging “de Amateurtuinder” verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Volkstuindersvereniging “de Amateurtuinder” gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Volkstuindersvereniging “de Amateurtuinder” en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@amateurtuinenbakestein.nl. wij zullen dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, ingaan op uw verzoek. Volkstuindersvereniging “de Amateurtuinder” wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Volkstuindersvereniging “de Amateurtuinder” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op via Emailadres: secretaris@amateurtuinenbakestein.nl

error

Volg ons via:

  • Facebook